Yarı otomatik streç sarma makineleri

Streç Sarma Makinaları

Streç sarma işlemi dönme esasına göre kurgulanmış bir işlemdir.  Bu işlemde streçlenecek palet veya ürünün çevresinin streç film ile sarılması hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşmak için ya palet sabit dururken streç film sistemi paletin etrafında dönerek paletin çevresinin streç ile sarılmasını sağlar, yada streç sabit dururken palet dönerek kendi çevresinin streç film ile sarılmasını sağlar.

Her işlemde olduğu gibi bu işlemde de firmaların makineleşme ihtiyacı sarılacak paletin kapasitesi, yüksekliği, istenilen palet  stabilitesinin özelliği gibi detaylarla doğru orantılıdır. Bazı firmalar günde 2 paletlik ürün çıkartabilirken bazı firmalar günde 2.000 paletlik ürün çıkarabilmektedirler. Bazı firmalarda palet yüksekliği 80 cm iken bazı firmalarda bu yükseklik 240 cm’ye kadar ulaşabilmektedir. Bu tür özelliklere göre aşağıdaki sorular ışığında firmalar makine seçimlerini yapmalıdır; ki  aldıkları makinelere göre maksimum faydayı sağlayabilsinler :

 1. Saatte üretilen palet adedi
 2. Paletin ağırlığı
 3. Paletin yüksekliği
 4. Palette istenilen stabilite durumu
  1. Uzun ve kötü yol yapacak çok sağlam olmalı
  2. Uzun ama iyi yol yapacak sağlam olmalı
  3. Kısa ve iyi yol yapacak idare etmeli gibi kararların verilmesi gerekmektedir.

Bu sorulardan sonra eğer saatte 10 paletten daha az palet üretiliyorsa ve streçleme işleminin operatör tarafından el ile yapılması istenmiyorsa o zaman yarı otomatik makine alınması faydalı olabilecektir.

Yarı otomatik streç sarma makinelerinin çalışma prensipleri nelerdir ?

 1. Yarı otomatik streç sarma makinelerinde paletin makinenin üstüne veya sarım yapılacak yere konulması insan gücü ile yapılır.
 2. Palet sarım yapılacak yere konulduktan sonra yine insan gücü ile streç film palete tutturulur
 3. Paletin streçleme işlemi bittikten sonra insan gücü ile streç paletten ayrılır ve palet sarım alanından yine insan gücü ile uzaklaştırılır.

Burada dikkat edilecek en önemli husus paletin getir- götür işlemleri ve makinenin ilk hareket işlemi operatör tarafından yapılırken streçleme işlemi makine tarafından yapılmaktadır.

Yarı otomatik makinelerin insan ile yapılan streçleme prosesine göre avantajları nelerdir, neden yarı otomatik makine kullanılmalıdır ?

 • İnsan gücü ile yapılan sarımlarda palet stabilitesi açısından bir süreklilik ve standardizasyon yoktur. Sabah dinç bir vücut ile paleti saran şahıs yorulmaya başladıkça paleti aynı şekilde sık ve gergin saramaz. Bu da erken sarılan paletlerin daha stabil olmasını sağlarken sonra sarılan paletlerin daha gevşek ve yatmaya meyilli olarak sarılmasına neden olur. Makine ile yapılan sarımlarda ise otomatik germe ayarları kullanıldığı için tüm paletler aynı gerginlik ve stabilitede sarılır.
 • İnsan gücü ile sarılan paletlerde streç tüketimi fazladır ve bunun da standardizasyonu yoktur. Sabah dinç bir vücut ile streç sarımına başlayan operatör güçlü bir şekilde streçi gererek sararken vücudu yoruldukça, beli ağrıdıkça, eli üşüdükçe, vb. nedenlerden dolayı zaman ilerledikçe gerginliği azaltarak sarmaya başlar. Böylece sabah 450 gramlık streçle sardığı paleti akşam 550 – 600 gramlara kadar arttırarak sarar. Makine ile yapılan sarımlarda ise otomatik veya manuel ön germe sistemi kullanıldığı için tüm paletler ayarlanan ve hedeflenen gramajda sarılır.
 • Operatörlerin boyları ile orantılı olmakla beraber yüksek paletlerde elle yapılan sarım yeterli sarma işlemini yapamaz. 160 cm boyundaki bir elemanın 220 cm yüksekliğindeki bir paleti sarması ile 140 cm yüksekliğindeki bir paleti sarması aynı palet stabilitesini sağlayamaz. Makine ile sarımlarda ise otomatik yükseklik ayar sistemi kullanıldığı için paletin en alt kısmından başlayarak en üst kısmına kadar aynı kalitede sarma işlemi yapılır.
 • Diğer tüm işlemlerde olduğu gibi insana bağlı olarak yapılan işlemlerde izin, hastalık, moralsizlik gibi hususlar üretimi olumsuz yönde etkiler. Yarı otomatik bile olsa makine ile yapılan işlemlerde üretimin operatör kayıplarından etkilenme oranı çok daha azdır.
 • Paletin etrafında sürekli dönen, elinde en az 5 kg.lık streç topu bulunan ve bu topu gererek sarmaya çalışan personelin bel ve boyun kısımlarında oluşabilecek kas ve iskelet rahatsızlıkları makine kullanımı ile ortadan kalkar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Chat with us on WhatsApp