Geleceğini Keşfet Projesi

Geleceğini Keşfet Projesi

Sosyal Sorumluluk Projesi: Geleceğini Keşfet

Meslek seçmek yaşantımızda verdiğimiz en önemli kararlardan biridir. Meslek seçimi hayatımızı biçimlendirir ve hayatımıza şekil verir. Meslek seçimi kişilerin yeteneği , ilgisi, isteği, beklentileri, amaçları  doğrultusunda yapılmalıdır. Meslek seçimi süreci içerisindeki öğrencilerin bu bilinçte olmaları, meslek seçiminin kendileri için sağlayacağı katkıların neler olabilecegini, yanlış bir secim yaparlarsa kayıplarının  neler olabileceğini göz önünde bulundurarak hareket etmeleri gerekmektedir. Bunun için de öğrencilere meslek seçimi yapmadan önce seçmeyi düşündükleri meslek hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. Verilen bilgilendirmeler öğrencilerin farkındalıklarının artmasına yardımcı olarak, bilinçlenmelerini ve yapacakları tercihleri hakkında bakış açısının gelişmesini sağlayacaktır. Bakış açıları genişledikçe o mesleğin kendilerine uygun olup olmadığı hakkında  mukayese yaparak doğru bir karar verme surecine başlamış olacaklardır.  Böylece kendilerini, yetenek ve ilgi alanlarını daha iyi tanıyacak, meslek seçimlerinde bu faktörleri göz önünde bulunduracaklardır. Öğrenciler bilinçlendikçe, kendilerini daha iyi tanıma fırsatı bulacak, potansiyellerini belirleyecek, doğru ve realist değerlendirmeler yapma imkanı bulacaklardır.

Bu sebepler doğrultusunda öğrencilere meslek seçimi yapmadan önce bu konuda bilgilendirmeler yapılmalı bunu takiben de öğrencilerin kendileri için sunulan bu bilgilerden olabildiğince faydalanmalarına yardımcı olunmalı, öğrencilere bu süreci sağlıklı bir şekilde sürdürmeleri ve sonuçlandırmaları için destek olunmalıdır. Bu durumların tümü bu şekilde olması gerekirken maalesef karşılaşılan ve yaşanılan durumlar farklılık göstermektedir. Çoğu zaman öğrenciler tercihlerini, seçtikleri meslek hakkında pek de bilgi edinmeden yapmaktadırlar. Bunun yanı sıra, seçmek istedikleri mesleği önceden araştırarak karar veren öğrenciler de vardır. Fakat bu araştırmalar çoğu zaman bu mesleğin içeriği hakkında sadece dokümansal ve teorik verilere ulaşılmasını sağlar. Bu veriler ise meslek hayatının birebir nasıl olduğunu, uygulamada nasıl bir yol izlendiğini tam olarak yansıtamaz. Bir meslek birden cok faaliyet alanını kapsayabilir.  Üniversite tercihinde bulunmuş öğrenciler de  mesleklerinin hangi alanında çalışmak ve uzmanlaşmak istediklerini belirlemek istemektedirler. Bunu belirlemek çoğu zaman işe girdikten sonra deneme yanılma yoluyla bulunmaktadır. Bu da hayatin karmaşıklaşmasına ve mutsuz olunmasına sebep olmaktadır.  Bunlar meslek seçimi hakkında toplumumuzda yaşanan ciddi sorunlardır.

Bu kapsamda Optimum STU firması olarak bu sorunu çözüme ulaştırmayı hedefleyerek “Geleceğini Keşfet” isimli bir proje oluşturmuş bulunmaktayız. “Geleceğini Keşfet” projesi lise ve üniversite öğrencilerini hedef alan bir projedir. Bu proje ile iş yerinde birebir gözlem yaparak seçilmek istenen meslek hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır. “Geleceğini Keşfet” projesi ile hem bilinçsiz bir şekilde yapılan meslek seçimlerinin önüne geçmeyi hem de seçilmek istenen meslek hakkında öğrencilere bilgi vermeyi hedeflemiş bulunmaktayız. Böylelikle öğrenciler o meslekte çalışanların nasıl bir ortamda çalıştığını, ne gibi sorumluluklar üstlenerek ne iş yaptıklarını , çalışma şekillerini birebir sorarak ve gözlemleyerek öğrenmektedirler ve çalışanların tecrübe ve görüşlerinden yararlanmaktadırlar.

Bu projenin sonucunda, bahsedilen bu sorunlara çözüm üreterek ve öğrencilerin kendilerine uygun mesleği seçerek mutlu bir yaşam sürmelerini sağlamak hedeflenmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Chat with us on WhatsApp