Endüstriyel Devrim Süreçleri Nelerdir

Endüstriyel Devrim; sanayileşme çerçevesinde kullanılan teknoloji çeşidinde, iş gücünün türünde ve otomasyon sürecinin hızında yaşanan köklü değişimler için kullanılan bir terimdir. Endüstriyel Devrim, toplumların sosyoekonomik düzeyi, yeni teknolojilere entegrasyonu, ürünlere erişilebilirlik seviyesi ve yeni teknolojileri üretebilme kapasitesi ile oldukça yakın bir ilişki içerisindedir. Bu unsurların en üst seviyeye çıktığı toplumlarda Endüstriyel Devrim’in gerçekleşmesi veya başka bir toplumda gerçekleşmiş olan Endüstriyel Devrim’e çok hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmesi de kaçınılmaz olur. Peki, Endüstriyel Devrim süreçleri nelerdir?

Endüstri 1.0’dan Endüstri 4.0’a

Günümüzde Endüstriyel Devrim’in geldiği nokta Endüstri 4.0 olarak adlandırılmaktadır. Bu noktada artık fabrikalardaki makineler İnternet ortamında birbirleri ile iletişim halinde bulunmakta ve üretim aşamalarının kontrollerini insan gücüne ihtiyaç duymadan gerçekleştirebilmektedirler. Ancak bu noktaya gelinmeden önce endüstri meşalesini tutuşturan olayı mercek altına almakta yarar var.

Endüstri 1.0

İlk sanayi devrimi buharlı makinelerin fabrikalarda kullanılması ile meydana gelmiştir. Su ve buhar gücünden yararlanılarak üretim kapasitesi ve hızını önemli miktarda artıran bu makineler, buhar gücünün kinetik enerjiye dönüşmesi ile çalışıyorlardı.

Endüstri 2.0

Bu dönemde ise Endüstri 1.0 sürecinde meydana getirilen makinelerin toplu halde kullanılması ve bunun sonucunda da seri üretimin sağlanmasıyla Endüstriyel faaliyetler çok daha verimli bir hal almıştır. Endüstri 1.0 zamanında dönemin yüksek teknolojilerine sadece zengin tabakada bulunanlar sahip olabiliyorken Endüstri 2.0 sürecinde halkın geneli bu teknolojilere erişim fırsatı yakalamıştır.

Endüstri 3.0

Endüstri 3.0 dönemi bilgisayar teknolojilerinin ara yüz olarak kullanılmaya başlandığı dönemdir. Bu dönemde yetkililerin bilgisayarlar sayesinde otomasyon sürecini oluşturması yoluyla insan gücüne olan ihtiyaç azaltılmış ve üretim hızı oldukça artırılmıştır. Bununla birlikte yeni yazılımların üretilmesi de sağlanmış ve yan endüstriyel faaliyetlere zemin hazırlanmıştır.

Endüstri 4.0

İçerisinde bulunduğumuz dönem olan Endüstri 4.0 döneminde artık otomasyon sürecinde insan gücü sadece kontrolör seviyesiyle sınırlanmıştır. Bu dönemde makineler İnternet ortamında birbirleri ile haberleşmekte ve sistemin işleyişi sırasında oluşabilecek eksikleri giderebilmekte veya haber verebilmektedirler.

Tansel Cavit Kulak: Mühendis Çözüm Odaklı Düşünmeli

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Chat with us on WhatsApp