Streç Sarma Makinası Uygulamaları

Streç Sarma Makinası

Streç sarma makinası uygulamaları ve farklılıkları

Üretilmiş ve sevkiyata hazır hale getirilmiş paletlerin üzerindeki ürünlerin, palet üzerinden düşmeden,  devrilmeden ve hasar görmeden sevk edilmesi ve bir yerden bir yere taşınması için sağlam bir şekilde sarılması çok önemlidir. Palet üzerindeki ürünler, streç film, streç hood denilen film, plastik veya metal çember ile birkaç farklı şekilde sarılmakta ve stabilitesi  sağlanmaktadır.

Palet üzerindeki ürünlerin tip, cins, ağırlık ve diğer özelliklerine göre sarım yapılacak materyaller değişiklik göstermektedir. Tuğla, ytong, seramik, sunta gibi sert ve rijit ürünler çember ile sarılmakla beraber, bu tip sağlam ürünler aynı zamanda streç hood ile de sarılabilmektedir.  Yapı kimyasalı, çimento gibi ürünlerde ise çembere gereksinim duyulmadan streç hood ile sarılarak sağlam bir palet oluşturulması mümkündür. Bunlarla beraber koli, kutu, şirinkli ambalaj gibi diğer tüm ürünler ise streç film ile sarılmaktadır. Bahse konu uygulama farklılıkları, maliyet, palet stabilitesi, ürün cinsi, nakliye yapılan aracın özelliği, nakliye mesafesi gibi unsurlara bağlı olmakla beraber piyasada en yaygın kullanım alanı ise streç film kullanımıdır.

Streç film, imalat esnasındaki hız, makine yatırımının düşük olması, her türlü ürüne ve palete uygulanabilirliği, sarf maliyetinin nispeten daha düşük olması, piyasada daha rahat bulunabiliyor olması gibi avantajları nedeniyle piyasada daha fazla rağbet görmektedir. Streç filmin piyasada çok fazla rağbet görmesi nedeniyle gerek streç film üreticileri, gerekse de streç sarma makinesi üreticileri rekabet şartları nedeniyle ürün çeşitliliklerini arttırmaktadır.

Streç film üreticileri streç film kalınlılarını aynı stabilitiye sahip olmak üzere azaltıp tüketicilere tasarruf sağlayacak çalışmalara odaklanmışlar ve 23 microndan başlayarak 13 microna kadar kalınlıkları düşürebilmişlerdir. Son yıllarda bazı üreticiler streç film üretilmesi esnasında veya hemen sonrasında ek bir proses daha geliştirerek “hazır ön germeli streç – pre stretch” film üreterek 6 micron kalınlığa kadar düşebilmişlerdir.

Streç sarma makinası çalışma prensibi diğer proseslerde de olduğu gibi 3’e ayrılır.

  1. Manuel streç sarma prosesi
  2. Yarı otomatik streç sarma prosesi
  3. Tam otomatik streç sarma prosesi olarak yapılabilmektedir.
Streç Sarma Makinaları
Soğuk oda streç sarma makinemiz

1- Manuel streç sarım prosesi

Bu işlemde palet veya ürünün etrafına streç sarma işlemi personel tarafından yapılmaktadır. Palet streç sarma makinası olarak da adlandırılmaktadır.

Eline streç topunu alan personel paletin etrafında dönerek bu işlemi yaparken palet stabilitesini sağlamak ve streç tasarrufunu sağlamak için streçi mümkün olduğunca germeye çalışmaktadır.

Palet adedinin çok olduğu firmalarda personel zamanla yorulacağı için fiziksel germe işlemini yeteri kadar yapamamakta ve bu da streç tüketimini arttıracağı gibi palet stabilitesini de bozmaktadır.

Palet yüksekliğinin fazla olduğu durumlarda da personel üst kısma ulaşmada zorluk yaşayacağı için üst kısım yeteri kadar sarılamamakta ve palet stabilitesi sağlanamamaktadır.

Operatöre yardımcı olunabilmesi maksadıyla streç topunun içine takıldığı ve üstten baskı ile gerginlik sağlayan basit mekanizmalar üretilmiş olmasına rağmen bu mekanizmalar operatörler tarafından rağbet görmemekte ve yaygın bir şekilde kullanılmamaktadır.

Palet adedinin az olduğu, paletlerin dağınık alanlarda streçlenmesi gerektiği veya paletlerin üretim veya hazırlık sonrası kontrol edildikten sonra streçlenmesi gerektiği durumlarda manuel streç sarma makinası kullanmak kaçınılmaz zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

2- Yarı otomatik streç sarma işlemi

Bu işlemde palet etrafına streç sarma işlemi makine tarafından yapılmakla beraber paletin makine tipine göre üstüne, altına veya yanına konulması, streç filmin çalışma öncesi palete tutturulması ve çalışma sonrası paletten koparılması ve paletleme işlemi bittikten sonra paletin makinenin üstünden, altından veya yanından alınması işlemleri personel tarafından yapılmaktadır.

Yarı otomatik streç sarma prosesindeki esas unsur streçin makine tarafından sarılmasıdır. Bu uygulamada makinelerin özelliklerine göre operatörler yukarıda belirtilen işlemlerin tamamını veya bir kısmını yapmaktadır.

Döner tablalı makinelerde operatörler paleti makinenin üstüne koymak zorunda iken, döner kollu makinelerde operatör paleti makinenin altına ve döner kolun merkezine koymak zorundadır. Bir de akülü makineler vardır ki, burada operatör paleti yerinde bırakarak makineyi paletin yanına getirmektedir.

Diğer değişkenlerden makinenin ilk çalışması esnasında streçin palete tutturulması veya çalışma sonrasında streçin paletten koparılması işlemi ise makinenin yarı otomatikliğinin durumuna bağlı olarak tamamen operatör tarafından yapılabileceği gibi makine tarafından da yapılabilmektedir.

Bazı operasyonlarda da paletin makinenin üstüne, altına getirilmesi işlemi otomatik ancak streç bağlama ve koparma işlemi de manuel olabilmektedir.

Paletin özelliği, paletleme alanının büyüklüğü, saatteki palet miktarı ve streçleme makinesi için tahsis edilen alanın büyüklüğü ve streç makinesi için tahsis edilen bütçe gibi değişkenlere göre prosesin manuel, yarı otomatik veya otomatik olmasına karar verilmelidir.

Yarı otomatik streç sarma makinelerinde de streç tasarufu sağlayan makineler olmakla beraber streç tasarrufu sağlayamayan makineler mevcuttur. Bu nedenle manuel işlemden makineli işleme geçerken insan gücünden tasarruf, palet stabilitesinin sağlanması gibi hususlar göz önüne alınırken makinenin sağlayacağı streç tasarrufu da muhakkak göz önüne alınmalıdır.

Streç tasarrufu ile ilgili çalışma yapılırken makinenin streçi uzatma miktarı ve ön germe sisteminin özellikleri öğrenilmeli ve ona göre karar verilmelidir.

Yarı Otomatik Streç Sarma Makinaları

3- Tam otomatik streç sarma prosesi

Bu işlemde paletin makine tipine göre üstüne veya altına konulması, streç filmin çalışma öncesi palete tutturulması ve çalışma sonrası paletten koparılması ve paletleme işlemi bittikten sonra paletin makinenin üstünden veya altından alınması işlemleri ve palet etrafına streç sarma işlemlerinin tamamı makine tarafından yapılmaktadır. Otomatik streç sarma makinesi olarak da adlandırılmaktadır.

Bu uygulamada operatöre gereksinim olmamakla beraber streç filmin bitmesi durumunda yeni film rulosunun takılması veya streç filmin kopması sonrasında yeniden palete tutturulması işlemleri için hat gözetim elemanına ihtiyaç bulunmaktadır. Saatte 120 palet ve üzeri saran çok hızlı makinelerin tamamına yakın çoğunluğunda streç kopması sonrası otomatik başlama ve streç rulo değiştirme işlemleri de otomatik olarak yapılmaktadır. Bu özellik opsiyonel olarak 60 palet ve üzeri palet saran makinelerde de müşterilere sunulmaktadır.

Tam otomatik streç sarım makinası yapısı gereği tüm tam otomatik makinelerde olduğu gibi manuel veya yarı otomatik streç sarma makinalarına göre daha kaliteli ve standart hammadde kullanımı zorunluluğu ortaya çıkarmaktadır.

Tam otomatik makine seçiminde de makinenin sağlayacağı streç tasarrufu da muhakkak göz önüne alınmalı ve streç tasarrufu ile ilgili çalışma yapılırken de makinenin streçi uzatma miktarı ve ön germe sisteminin özellikleri öğrenilmeli ve ona göre karar verilmelidir.

Tam Otomatik Streç Sarma Makinaları

Streç sarma makinası fiyatı almak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Chat with us on WhatsApp