Kolileme makinesi çeşitleri

Kolileme Makinesi

Kolileme makineleri çeşitleri ve uygulama farklılıkları

Kolileme işlemleri, kolinin içine konulacak ürünün cinsi, ağırlığı, şekli, dizilimi gibi ürüne bağlı olarak değişim göstermekle beraber üretim adedi ve kolinin içindeki ürün adetlerine göre oluşan koli adetlerine göre de değişiklik göstermektedir.

Ana hatları ile özet olarak açıklamak gerekirse kolileme işlemleri genelde 4 farklı şekilde yapılmaktadır.

 1. Katlanmış olarak imal edilmiş hazır kolilerin açılması ile oluşturulan ve “A-box” olarak adlandırılan karton kolilerin içine ürün konulması.
 2. Hazır olarak imal edilmiş düz şekilde ve katlanmamış kolilerin proses esnasında ürünün alt, üst ve yan taraflarını sarması ile oluşturulan ve “Wrap Around” olarak adlandırılan karton  kolilerin içine ürün konulması.
 3. Tepsi şeklinde oluşturulmuş karton kolilerin içine ürün konulması
 4. Hazır plastik, metal, ahşap, vb. rijit ve stabil kasa ve kolilerin içine ürünlerin konulması

Kolileme işlemlerinin çeşitlerine göre detay farklılıkları ve çalışma esasları

 1. Katlanmış olarak imal edilmiş hazır kolilerin açılması ile oluşturulan ve “A-box” olarak adlandırılan karton kolilerin içine ürün konulması.
  1. Bu sistem, hazır olarak üretilen ve şekillendirilen kolilerin operatör veya makine tarafından kullanıma hazır hale getirilmesi esasına göre çalışmaktadır.
  2. Sistemde kullanılacak makineler PLC veya mikroişlemcili profesyonel otomasyon kontrollü makineler olmakla beraber roleler ile çalışan basit otomasyonlu makineler de olabilmektedir.
  3. Bu sistemin kapasitesi sınırlı olup normal şartlar altında konvansiyonel makineler  ile dakikada 15 kolinin üzerine çıkılamamaktadır. Ancak teknolojideki son gelişmeler, servo sistemlerinin kullanılması veya aynı anda çift taraflı çalışabilen makineler ile dakikada 25 koli kapasiteye ulaşılabilinmektedir.
  4. Bu sistemdeki ana unsur, kolilerin koli üreticisi tarafından dört köşesi kapalı olarak yapılması ancak alt ve üst kapaklarının açık olmasıdır.
  5. Bu şekilde hazırlanan koliler koli kalınlıklarına göre 10-15 veya 20’li koliler olarak balya haline getirildikten sonra plastik çemberlerle bağlanarak sevke hazır hale getirilirler.
  6. Balya olarak sevk edilen koliler kullanılmak üzere operatörlerin yanına veya koli açma makinelerine balya olarak konulduktan sonra kendisini bağlayan plastik çemberler kesilerek operatörlerin veya makinelerin kullanımına hazır hale getirilir. Burada “koli açma” olarak tabir edilen makineler, piyasada; “Koli kurma”,  “Koli bantlama”, “Koli hazırlama”, “Koli yapma” gibi isimlerle de anılmaktadır.
  7. Operatör veya makine tarafından açılan kolilerin durdurulup içine ürün konulması da sistemin ikinci ana unsurudur. Genellikle koliler durdurulup içine ürün konulduğu için sistem sürekli (continue) bir şekilde değil de durup kalkan (discontinue) bir şekilde çalışmaktadır.
  8. Kolinin içine ürün konulması ise “yandan içeri itme” şeklinde olabileceği gibi “üstten içine koyma” şeklinde de olabilmektedir.
  9. Koli açıldıktan sonra alt ve üst kapakların kapatılması ve bantlanması işlemleri de proses ve ürüne göre değişiklik göstermektedir. Yandan içeri itme şeklinde çalışan sistemlerde bazen alt kapak önce kapatıldıktan sonra ürün içeri itilirken bazen de ürün içeri itildikten sonra alt ve üst kapak kapatılıp eş zamanlı olarak yapıştırılmaktadır. Eğer ürün kolinin içine üstten konulacaksa alt kapak muhakkak kapatılmakta ancak yapıştırma işlemi aynı zamanda yapılabileceği gibi üst kapağın kapatılması ve yapıştırılması ile aynı zamanda da yapılabilmektedir.
 1. Hazır olarak imal edilmiş düz şekilde ve katlanmamış kolilerin proses esnasında ürünün alt, üst ve yan taraflarını sarması ile oluşturulan ve “Wrap Around” olarak adlandırılan karton kolilerin içine ürün konulması.
  1. Bu sistem, hazır olarak üretilen ve şekillendirilen kolilerin makine tarafından otomatik olarak ürünün etrafına sarılmak üzere sisteme beslenmesi esasına göre çalışmaktadır.
  2. Sistem hızlı olduğu için bahse konu makineler genellikle proses makinelerine entegre olarak çalışacak şekilde dizayn edilmekte ve PLC veya mikroişlemcili profesyonel otomasyon kontrollü makineler olmaktadır.
  3. Bu sistemde kapasite kısıtı bulunmamakla birlikte ürünlerin büyüklükleri ve koli içindeki adetlerine göre değişiklik göstermektedir. Sistemin hızı dakikada 15 koliden başlayarak 100 koliye kadar çıkabilmektedir.
  4. Bu sistemdeki ana unsur, kolilerin koli üreticisi tarafından belirlenen forma göre hazırlanması ancak tamamen açık bir şekilde koli kalınlıklarına göre 50 veya 100’lü koliler olarak balya haline getirildikten sonra ambalaj kartonu ile muhafaza altına alınıp sevke hazır hale getirilmesidir. Sistem hızlı olduğu için kolilerin sevkiyat esnasında hasar görmemesi, kenarlarının ezilmemesi, birbirlerine yapışmaması, vb unsurlar önem arz etmektedir.
  5. Hassas bir şekilde paketlenip sevk edilen koliler operatör tarafından kolileme makinelerinin magazin veya kartuş denilen biriktirme alanına konularak kullanıma hazır hale getirilir.
  6. Makine tarafından magazinden alınan kolilerin ürünler akış halindeyken, akışı engellemeyecek şekilde üstten, alttan veya yanlardan ürünlerin üzerine sarılması ile çalışma prensibi sistemin ikinci ana unsurudur. Çoğunlukla ürünler hareket ederken etrafına sarılma işlemi yapıldığı için sistem sürekli “continue” sistem olarak çalışmakla beraber bazen de sistem ürünler durdurulduktan sonra etrafına sarılma işlemi yapıldığı için “durup kalkan” (discontinue)  şekilde de çalışmaktadır.
  7. Kolinin içine ürün konulması ise ürünün ebadına bağlı olarak alt, üst ve yan taraflardan sarılma şeklinde olabilmektedir.
  8. Bu sistemin A-box tipi kolileme sisteminden temel farklılıklarından birisi de kolilerin yapıştırılması işlemi olup kolileme yapıldıktan hemen sonra veya kolilemenin yapılması esnasında sistemin kapaklarının yapıştırılması gerekmektedir. Proses esnasında hızlı ve etkili yapışmanın sağlanması için ise “Sıcak tutkal “  (Hot melt ) tabir edilen tutkallama sistemi kullanılmak zorunluluğu vardır.
  9. Bu sistem hızlı, karmaşık ve çok ekipmandan oluştuğu için A-Box sistemine göre daha pahalı olan bir sistem olduğu için üretim kapasitelerinin yüksek olduğu durumlarda kullanılması önerilmektedir.

 

 1. Tepsi şeklinde oluşturulmuş karton kolilerin içine ürün konulması
  1. Bu sistem, hazır olarak üretilen ve şekillendirilen kolilerin operatör veya makine tarafından kullanıma hazır hale getirilmesi esasına göre çalışmaktadır. Sistem “A-Box” veya “Wrap Around” olarak adlandırılan sistemlerin kombinasyonu gibi çalışabilmektedir.
  2. Sistemde kullanılacak makineler sistemin kapasitesine göre PLC veya mikroişlemcili profesyonel otomasyon kontrollü makineler olmakla beraber roleler ile çalışan basit otomasyonlu makineler de olabilmektedir.
  3. Bu sistemin kapasitesi kullanılacak makine tipine göre değişiklik göstermekte olup “A-Box” mantığı ile çalışan konvansiyonel makineler  ile dakikada 25 kolinin üzerine çıkılamamakta ancak “Wrap around” mantığı ile çalışan makinelerle ile dakikada 100 koli kapasiteye ulaşılabilinmektedir.
  4. Bu sistemdeki ana unsur, kolilerin koli üreticisi tarafından belirlenen forma göre hazırlanması ancak tamamen açık bir şekilde koli kalınlıklarına göre 20,50 veya 100’lü koliler olarak balya haline getirildikten sonra ambalaj kartonu ile muhafaza altına alınıp sevke hazır hale getirilmesidir. Sistem hızlı olduğu için kolilerin sevkiyat esnasında hasar görmemesi, kenarlarının ezilmemesi, birbirlerine yapışmaması, vb unsurlar önem arz etmektedir.
  5. Hassas bir şekilde paketlenip sevk edilen koliler üretim kapasitesine göre operatör tarafından hazırlanabileceği gibi operatör tarafından kolileme makinelerinin magazin veya kartuş denilen biriktirme alanına konularak makine tarafından da hazırlanabilecek hale getirilmektedir.
  6. Operatör veya makine tarafından açılan kolilerin içine ürün konulması işlemi de sürekli (continue) veya durup kalkmalı (discontinue) olarak yapılabilmektedir. Kolinin içine ürün konulması işlemi ise sürekli (continue) çalışma esasına uygun olan “Wrap Around” teknolojisi gibi ürünün ebadına bağlı olarak alt taraflardan sarılma şeklinde olabileceği gibi durup kalkmalı (discontinue) çalışma esasına uygun olan “A-Box”  gibi üstten içine koyma şeklinde de olabilmektedir.
  7. Bu sistemde kolilerin yapıştırılması işlemi kolilerin hazırlanmasından hemen sonra veya kolilemenin yapılması esnasında yapılmalıdır. Bu sistemde de hızlı ve etkili yapışmanın sağlanması için “Sıcak tutkal “  (Hot melt ) sistemi kullanılmak zorunluluğu vardır.
  8. Bu sistemi diğer sistemlerden ayıran en önemli özelliklerden birisi de koli üreticilerinin müşterilerine sundukları “Koli Hazırlama “ hizmetleridir. Beyaz veya kırmızı et, süt ve süt ürünleri, sebze, meyve ve narenciye gibi üretim sektörlerinde  genellikle dur-kalk teknolojili manuel veya otomasyonlu üstten doldurma  sistemleri kullanılmaktadır. Birden çok istasyonda eş zamanlı olarak üstten doldurma prosesinin sağlıklı çalıştırılabilmesi için koli üreticileri müşterilerine “Tepsi yapma makineleri” ni ücretsiz olarak tedarik etmekte veye kiralama metodu ile çalıştırmaktadırlar.
  9. Bu şekilde çalışan firmalarda karton tepsiler bağımsiz bir istasyonda hazırlanmakta ve konveyörler ile  kolileme istasyonlarındaki operatörlerin yanına taşınmaktadır.
 2. Hazır plastik, metal, ahşap, vb. rijit ve stabil kasa ve kolilerin içine ürünlerin konulması
  1. Bu sistem, hazır olarak üretilen ve şekillendirilen plastik, metal, ahşap gibi kasa ve kolilerin içine operatör veya makine tarafından ürünlerin konulması esasına göre çalışmaktadır.
  2. Sistemde kullanılacak koli doldurma makineleri sistemin kapasitesine göre PLC veya mikroişlemcili profesyonel otomasyon kontrollü makineler olmakla beraber roleler ile çalışan basit otomasyonlu makineler de olabilmektedir.
  3. Bu sistemin kapasitesi kolileme yapacak personelin veya makinenin kapasitesine göre değişiklik göstermekte olup makinelerle ile dakikada 40 koli kapasiteye ulaşılabilinmektedir.
  4. Bu sistemdeki ana unsur, kasa ve kolilerin üreticiler tarafından üretilip sevk edilmesi ve sonrasında da ürün üreticileri tarafından bu kasa ve kolilerin içine manuel veya makineler ile dolum yapılmasıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Chat with us on WhatsApp