Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm

Endüstri 4.0 diğer adıyla 4.sanayi devrimi, akıllı fabrika sisteminin temelinin oluşturulmasında büyük rolü olan çağdaş otomasyon sistemlerini, veri alışverişini, üretim teknolojilerinin bir arada bulunduğunu ifade eden bir terimdir.

Endüstriyel Devrim nedir ve Gelişim Süreçleri nelerdir?

Endüstri 4.0’ı anlamak için endüstri devrim süreçlerini incelemek bize yardımcı olacaktır. Çünkü bunları birbirlerine bağlı süreçlerdir ve Endüstri 4.0’ın bu hale gelmesinde diğer süreçler çok etkili olmuştur. Şimdi Endüstri 1.0’dan başlayarak tüm süreçleri teker teker açıklayalım.

Endüstri 1.0 nedir?

Sanayi devrimi İngiltere merkezli olarak Avrupa’da 18. yüzyılın başlarında görülmeye başlamıştır. Bu dönemde ürünler atölyede değil fabrikada üretilmeye başlamıştır. Atölyede ürünler parça halinde üretilirken fabrikada yığın halinde üretilmeye başlanmıştır. Yığın üretim için gerekli olan buharla çalışan makineler üretilerek Endüstri 1.0 yani Sanayi Devrimi başlamış oldu. Avrupa Sanayi Devrimi ile diğer ülkelere öncelik ekonomi olmak üzere diğer konularda da fark atmaya başlamıştır.

Endüstri 2.0 nedir?

Endüstri 2.0 aslında Endüstri 1.0’in devamı ve daha gelişmişi olarak görülmektedir.19. yüzyılın başlarında Endüstri 2.0 döneminde fabrikalar seri üretime geçmiştir. Bu dönem halkın sadece zengin kesimine değil tüm halka hitap edebilmiştir. Ayrıca bu dönemde Henry Ford’un üretimiyle otomobiller ortaya çıkmaya ve kullanılmaya başlanmıştır. Bu da Endüstri 2.0 yani 2. Sanayi Devri’nin başlamasında en önemli etken olmuştur.

Endüstri 3.0 nedir?

Endüstri 3.0 yani 3.Sanayi Devri üretimin artması ve bilgisayarların ortaya çıkarak üretime destek sağlamaya başladıkları dönem olarak bilinmektedir. 1970lerin başında programlanabilir makineler üretilerek üretime sanayileşmede yeni bir çağ başlamıştır. İlk mikro bilgisayar bu dönemde ortaya çıkmıştır dijital teknolojiler kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca Endüstri 3.0 döneminde elektronik ve bilgi teknolojileri birlikte kullanılarak otomasyonun kullanılmasına başlanmıştır.

Endüstri 4.0 nedir?

Endüstri 4.0 yani 4. Sanayi Devrine öncülük eden Almanya olmuştur. İlk kez Hannover Fuarında kullanılan bu terim Alman Hükümeti’nin desteklediği bir proje olarak karşımıza çıkmıştır. Makineler, gelişen internet ve teknolojiler tarafından koordine edilebilecek duruma gelmiştir. Bu zamana kadar üretilen teknolojilerin geliştirilmesi, yazılımın bu teknolojilerle geliştirilerek birleştirilmesi ve internetin yaygın kullanımı akıllı sistemlerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Akıllı sistemlerle birlikte Endüstri 4.0 yani 4. Sanayi Devri başlamış oldu. Bu dönemde teknolojinin sürekli geliştirilmesi de Endüstri 5.0’a taban hazırlamaktadır.

Endüstri 4.0 bileşenlerine bakıldığında nesnelerin interneti (IoT), siber-fiziksel sistemler ve dijital dönüşüm olduğu görülür. İsterseniz Endüstri 4.0’ı oluşturan bileşenleri tek tek açıklayalım. Böylece 4.sanayi devrimini daha iyi anlayabiliriz.

Nesnelerin İnterneti (IoT) Nedir?

Nesnelerin interneti kısaca fiziksel nesnelerin birbirleriyle olan iletişimi demektir. Aslında günümüzde hayatımıza dahil olan akıllı telefonlar, akıllı evler, otobüs duraklarının gelecek olan otobüsü haber vermesi nesnelerin internetine birer örnektir.

Siber-Fiziksel Sistemler Nedir?

Siber-fiziksel sistemler aslında nesnelerin interneti ile gelişen bir kavramdır. Yani Siber-Fiziksel Sistemler demek nesneler akıllandıkça bunların yönetimini insanlar tarafından sağlanması demektir diyebiliriz. Üretimde otomasyon kullanımın artması Siber-Fiziksel Sistemlere bir örnek olabilir. Bu otomasyonlar sensörlerle ve kumandalara çalışmaktadır. Yani üretimde robotik sisteme geçildikçe insanların bunu yönetmesi de göz ardı edilmemiş olmaktadır.

Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital Dönüşüm, Nesnelerin İnterneti ve Siber-Fiziksel Sistemler gibi birkaç cümleyle açıklanabilecek ya da özümsenebilecek bir terim değildir. Dijital Dönüşüm firmaların verimliliğini arttırmak rekabeti kızıştırmak için kullanılan ve kullanılması muhakkak gerekli olan bir sistemdir. Firmalar ya da markalar günümüz dijital çağına ayak uydurmak için Dijital Dönüşümü kullanmalıdır. Dijital Dönüşüm süreci kolay olmayabilir ancak markaların devamı için uygulanması geren bir sistemdir. Dijital Dönüşüm denildiğinde akla otomasyon, dijital medya, e-hizmet gibi terimler gelebilir.

Endüstri 4.0 Yararları

Endüstri 4.0 ya da diğer bir deyişle 4. Sanayi Devri dünya çapında ekonomik, sosyal ve siyasal alanda çarpıcı gelişmeler yapmayı başarmıştır. Firmaların ve insanların en çok etkilendiği değişimlerden bazılarını açıklayalım. 

Akıllı Fabrikalar: Siber-Fiziksel sistemler ile üretim sistemlerinin birleştirilmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Eski usul klasik üretimle kıyaslandığında kalite, zaman ve maliyet avantajları sağlamaktadır.

Ve bunlara bağlı olarak pazar fırsatları doğurmuştur. Akıllı fabrikalarda kullanılan yüksek otomasyon sistemi sayesinde üretimde süreklilik esas kılınmıştır.

Akıllı Robotlar: Akıllı robot teknolojisi Endüstri 4.0’ın hedeflerinin başında gelmektedir. Akıllı robotlar sayesinde üretim ve hizmet katlanarak artar. Akıllı fabrikalarda kullanılması öngörülen akıllı robotlar, bantlar üzerinde ilerleyen ürünleri sensörleriyle tanımlayıp yapılacak işlemleri biliyor. Böylece üretimde neredeyse sıfır hata ile ürünler üretilip takip edilebiliyor.

Bulut Bilişim Sistemi – Bulut Teknolojisi (Cloud Computing): Bilişim aygıtları arasında ortak veri alışverişi yapabilen sisteme verilen genel bir isimdir. Tüm uygulama, veri veya programların sanal bir sunucuda depolanması ve internet üzerinden herhangi bir cihaz ile bu program, veri ya da uygulamalara erişim olayının ortak ismine Bulut Bilişim veya Bulut Teknolojisi denilmektedir.

Üç Boyutlu (3 D) Yazıcılar: Dijital olarak tasarlanan bir tasarımdan fiziksel nesne üretebilen yazıcılardır. Bu yazıcıdan çıktı alabilmek için eritilmiş çok ince katmanlara ihtiyaç vardır. Bu katmanların üst üste konulmasıyla fiziksel bir nesneye ulaşılabilir. Tıp dünyasından bilim teknolojilerin, genetikten sanayiye kadar bir çok alanda kullanılması hedeflenmiştir. Günümüzde bu hedefe ulaştığı da görülmektedir. Bilim, teknoloji ve özellikle tıpta çığır açan bir teknolojidir. Stok yapmayı gerektirmez. Düşük maliyetle üretilebilir. Endüstri 4.0 için en uygun uygulamalardan birisi haline gelmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Chat with us on WhatsApp