Desi Ölçüm Kabini ölçüm yapılmak istenen ürünler giriş bandına sırası ile konulur makine otomatik olarak ürünleri tek tek ölçüm istasyonun transfer eder.

Burada en boy yükseklik olarak ürünlerin ölçümü yapılır, aynı anda ürünün ağırlığı tespit edilir bu bilgiler ana bilgisayara gönderilerek ana bilgisayar tarafından Desi ölçüleri kaydedilir.

Ana bilgisayardan alınan bilgiler bir Barkod makinesi vasıtasıyla ürünün üzerine yapıştırılır ve üzerine barkodu yapıştırılan ürün çıkış konveyörüne transfer edilir